Oldael
Home Nieuws Testen op corona

Testen op corona

30 maart 2020

Corona 20Wanneer iemand klachten heeft die kunnen duiden op Covid-19 (de ziekte die zich ontwikkelt na besmetting met het coronavirus) willen we graag zekerheid. 

Helaas is het onmogelijk om iedereen te testen vanwege de huidige beperkte testcapaciteit. We hebben in overleg met de GGD en het lab drie bewoners van Oldeslo mogen laten testen.

Oldeslo

Coronavirus aangetroffen op gesloten afdeling Facet

Uit de tests bleek dat het coronavirus is aangetroffen in Oldeslo op de gesloten afdeling Facet.

Familie op de hoogte

De Specialist Ouderengeneeskunde heeft met alle betrokken families van Facet contact gehad en hen op de hoogte gesteld van de diagnose en de prognose besproken.

Medewerkers

Enkele medewerkers van Facet zijn met koortsklachten naar huis gegaan. We zetten zo min mogelijk medewerkers van andere afdelingen in om de risico's te beperken. De medewerkers blijven tijdens hun dienst op deze afdeling en gebruiken beschermende middelen om eventuele besmettingen te voorkomen.

Aelbrecht van Beijeren

In Aelbrecht van Beijeren is op dit niemand met klachten die kunnen duiden op besmetting. Een bewoner is in isolatie vanwege een regulier gepland ziekenhuisbezoek. Volgens protocol wordt iemand dan twee weken in isolatie verzorgd. Medewerkers dragen daarom preventief beschermende middelen en bij het waarnemen van symptomen van corona een mondkapje.

Professionele hulp voor bewoners en medewerkers

De coronacrisis heeft een flinke impact op de mensen in onze huizen. Voor bewoners en medewerkers is professionele psychologische hulp beschikbaar indien zij hier behoefte aan hebben.

Hartelijk dank voor alle hartverwarmende attenties

We willen eenieder hartelijk danken alle hartverwarmende reacties: bloemen, kaarten en andere mooie attenties voor onze bewoners en medewerkers. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag