Oldael
Home Nieuws Tips & inspiratie

Tips & inspiratie

19 januari 2016

E-Zin & Zorg
Kent u het online informatie en inspiratie magazine E-Zin & Zorg al?
Dit digitale magazine vertelt verhalen uit de zorg, met foto's, films en interviews met zorgprofessionals, vrijwilligers en managers. Het magazine verschijnt 5x per jaar. Op de website van Actiz kunt u zich aanmelden voor dit magazine. U vindt er ook een overzicht van eerdere edities.
Lees hier de laatste editie E-Zin & Zorg (thema Familie).

Muziek voor mensen met dementie

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met Spotify drie afspeellijsten gemaakt met muziek uit de jaren ’30-’40, ’50-’60 en ’70-’80. Speciaal voor mensen met dementie en hun naasten, die tevens hebben bijgedragen aan de campagne door als luisteraar hun favoriete nummers toe te voegen.
De boodschap van de campagne is: ‘1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie, 100 procent heeft muziekherinneringen.’
Lees meer over Muziekherinneringen.

Prof. Dr. Erik Scherder legt in onderstaand filmpje uit wat er in uw hersenen gebeurt als u naar muziek luistert:

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag