Oldael
Home Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier

Zorgverleners hebben de wettelijke plicht om hun zorghandelingen en observaties bij te houden in een zorgdossier. Oldael maakt daarvoor gebruik van ResidentWeb, een online Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het was al mogelijk om dit dossier op de locatie in te zien samen met een EVV-er. Vanaf september kunt u echter ook zelfstandig uw dossier online bekijken, zonder hiervoor een afspraak te hoeven maken.

Wat moet u doen als u zelf uw ECD online wilt inzien?

Om uw dossier in te kunnen zien, heeft u een computer nodig met een werkende internet verbinding. U kunt een account aanvragen door een e-mail te sturen naar Renée Walhain, kwaliteitsmanager bij Oldael walhain@oldael.nl. U ontvangt dan accountgegevens, het reglement  en een instructie voor het inloggen.

Wat moet u doen als u iemand anders wilt laten meekijken in uw dossier

U kunt iemand machtigen om namens u in het ECD te kijken. Wie dit is, mag u helemaal zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld uw dochter zijn, maar het mag ook iemand anders zijn, dat is aan u. U kunt deze persoon machtigen met dit formulier.

Heeft u al een wettelijke vertegenwoordiger (ook wel mentor of curator genoemd)?

Dan hoeft u niets te doen. Deze vertegenwoordiger kan zelf een account aanvragen bij Renée Walhain. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van bewoners op de afdeling Facet.

Documenten

Toestemmingsformulier (2022-3-Inzagebepaling).pdf

Instructie Elektronisch Cliënten Dossier online (pdf)

Voorwaarden inzage in dossier en toegang cliëntportaal Residentweb.pdf

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag