Oldael
Home Nieuws Tweede spiegelgesprek Oldael

Tweede spiegelgesprek Oldael

30 maart 2016

feedbackOp 23 maart viel de beurt aan  de medewerkers van  Oldeslo (begane grond/1e/2e) een spiegelgesprek te voeren. Dit gesprek werd gevoerd  met mantelzorgers en een aantal bewoners.  Die lieten weten het  heel prettig te vinden dat zij zich open hebben kunnen uitspreken en dat zij gehoord zijn. Een korte weergave van het gesprek:

Volgens het stramien van een spiegelgesprek werd gestart met wat er nu goed gaat, waarna  feedback werd gegeven op verschillende onderwerpen.  Vervolgens  formuleerden de aanwezige mantelzorgers en bewoners  - in afwezigheid van de toehoorders - verbeteradviezen die gezamenlijk met de toehoorders werden doorgesproken.

Zo blijkt er behoefte te zijn aan duidelijke(r zichtbare) informatie over wie er wanneer aanwezig is op de afdeling en bij wie je waarvoor terecht kunt. Ook het meer gebruiken van Familienet zien de aanwezigen als middel om de communicatie tussen verzorgenden en mantelzorgers te optimaliseren.  Daarnaast is  het advies om de geneeskundige verzorging  (medicatie) opnieuw te bekijken.

Het zorgteam gaat aan de slag met de 8 waardevolle verbeteradviezen. Teamleider Engela Senff: "Ik waardeer de openheid en tijd die de aanwezigen ons hebben gegeven enorm.     We zullen snel een plan van aanpak opstellen  (half april) en dit  met de betrokkenen delen." 

Het plan zal in het vierde kwartaal van dit jaar geƫvalueerd worden.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag