Oldael
Home Nieuws  Uitreiking certificaat 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg'

 Uitreiking certificaat ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’

10 juli 2017

Wanda-Pelt-CertificaatOp woensdag 14 juni heeft Marie-Antoinette Bäckes (projectleider van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg) het certificaat “Radicaal nieuw organiseren” uitgereikt aan Oldael. Wanda van Pelt (vicevoorzitter van de Cliëntenraad van Oldeslo), nam het certificaat in ontvangst. Oldael ontving het certificaat nadat zo’n 50 mensen uit alle geledingen hadden deelgenomen aan één van de twee workshops die werden gegeven door het LOC. Tijdens deze workshops kon geoefend worden met het organiseren vanuit de relatie met de bewoners. 

Uit de workshops zijn tien concrete initiatieven benoemd voor betere opvang van nieuwe bewoners, zinvolle dagbesteding, communicatie en samenwerken. Ieder initiatief werd gekoppeld aan een zogenaamde ‘probleemeigenaar’ die direct met de uitvoering aan de slag is gegaan. 

Mevrouw Bäckes benadrukte hoe belangrijk het is om zorg te organiseren vanuit de relatie met bewoners en je niet te laten beperken door allerhande regels, die soms zelfopgelegd blijken te zijn. Mevrouw Pelt sprak uit dat ze blij is met de initiatieven van mantelzorgers en medewerkers om concreet dingen te verbeteren. Het samenwerken en afstemmen tussen mantelzorgers en medewerkers blijkt daarbij nog weleens lastig. “Coördinatie van de acties van enthousiastelingen is zeer wenselijk. Niet alleen vanuit de cliëntenraad, maar ook vanuit het management.” aldus mevrouw Pelt. Ze sprak de hoop uit, dat de nieuwe bestuurder het project, net als de vertrokken bestuurder, enthousiast ondersteunt. 

Radicale-vernieuwingHet certificaat heeft inmiddels een mooi plaatsje gekregen in de hal bij de entree van Oldeslo. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag