Oldael
Home Nieuws Uitreiking stadsspeld Den Haag aan vrijwilliger van Oldeslo

Uitreiking stadsspeld Den Haag aan vrijwilliger van Oldeslo

15 september 2016

uitreikinguitreiking

Woensdag 14 september 2016 heeft stadsdeeldirecteur Wendy van Veen een stadsspeld uitgereikt aan de heer Han E. Tuininga, 80 jaar en bewoner van een aanleunflat bij Oldeslo.

De vader van de heer Tuininga heeft destijds als voorganger van de Doopsgezinde Gemeente een grote rol gespeeld bij de oprichting van Oldeslo. Iets waar de heer Tuininga met enige trots op terug kijkt. De heer Tuininga woont al jaren met plezier in zijn flat. Dagelijks begint hij zijn dag met een kopje koffie in het restaurant van Oldeslo, voor de gezelligheid en om het contact met de  medebewoners. Hij ondersteunt graag de gastvrouwen in de winkel van Oldeslo met het bezorgen van de boodschappen bij de bewoners. ’s Avonds voorziet hij de bewoners van een kop koffie in het restaurant, houdt tegelijkertijd een oogje op de hoofdingang en begeleidt bewoners die daar behoefte aan hebben terug naar hun appartement. Dat je dan meteen even de gordijnen voor iemand sluit en de lampjes aan doet spreekt voor de heer Tuininga vanzelf.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag