Oldael
Home Nieuws Update Corona 18 maart

Update Corona 18 maart

18 maart 2020

De ontwikkelingen rond de uitbraak van het Coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. We bereiden ons voor op de mogelijke scenario’s in samenspraak met de   GOHR  (de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). 

Beleid bezoek aangescherpt

In de regio hebben diverse collega woonzorgcentra de deuren gesloten voor bezoekers. Zorggroep Oldael heeft besloten nog niet zo ver te gaan. Bezoek van naasten draagt bij aan het levensgeluk van onze bewoners, zoals ook te lezen is in deze blog van het dementietheater. Dit vinden we dermate belangrijk dat we elke bewoner de gelegenheid bieden om een bezoeker per dag te ontvangen. We stellen uiteraard wel eisen aan het bezoek en beperken het aantal bezoekers per bewoner per dag.

Eisen bezoek familie en vrienden

De bezoekers dienen zich te registreren bij binnenkomst, direct naar de kamer te gaan en alleen bij de bewoner te zijn. Daarnaast moeten bezoekers zich aan de hygiënerichtlijnen houden en zij worden daarop aangesproken indien nodig. Een opsomming van alle eisen leest u in ons vorige nieuwsbericht.

Wij zijn ons uiteraard bewust van de kwetsbaarheid van onze bewoners en letten scherp op of iemand mogelijk besmet is met Corona. Tot op heden is er binnen Zorggroep Oldael geen sprake van geregistreerde besmettingen.

Beleid gemeenschappelijke ruimten

De gemeenschappelijke ruimten in Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren (koffiekamer, huiskamers, Salon, tuinkamer, Grand café, bibliotheek) zijn alleen nog toegankelijk voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en aanleunbewoners. Familie en ander bezoek wordt verzocht met de bewoner naar diens kamer te gaan. Ook laten we niet meer dan 25 personen bij elkaar in een ruimte. We zijn daarom genoodzaakt om bijeenkomsten en activiteiten met meer dan 25 personen te annuleren en de maaltijden anders aan te bieden.

Maaltijden

De maaltijden gaan we op een andere manier aanbieden, in de huidige setting zijn in de koffiekamer (Oldeslo) en het Grand Café (Aelbrecht van Beijeren) te veel bewoners bij elkaar in een ruimte.

Oldeslo

In Oldeslo gaan de bewoners in de appartementen eten en blijven de huiskamers de huidige bezetting houden. De Salon van Oldeslo is alleen beschikbaar voor bewoners met slikproblemen. Ook de avondboterham wordt aangeboden op de appartementen. Aanleunbewoners kunnen in de bibliotheek eten.

Aelbrecht

Team Aelbrecht gaat proberen de bewoners te verspreiden over de ruimtes op de begane grond, indien dit niet lukt dan gaat men over op maaltijden in de appartementen.

We weten dat een aantal bewoners zo vast in hun structuur zitten rondom eten dat voor hen het restaurant beschikbaar blijft. Dit  voorkomt de nodige onrust bij de betreffende bewoners en in de appartementen/gangen.

Buurtbewoners

De buurtbewoners die bij ons in de restaurants eten worden verzocht bij de receptie een koelversmaaltijd te bestellen. 

Geannuleerde bijeenkomsten tot en met 30 april

  • 19 maart     lentereceptie
  • 25 maart     gedachtenisplechtigheid
  • 2 april         vrijwilligersbijeenkomst
  • 9 april         familiebijeenkomst Oldeslo
  • 16 april       familiebijeenkomst Aelbrecht van Beijeren

Overige bezoekers

Externe zorgverleners

Externe zorgverleners (kapper, pedicure, fysio, etc.) mogen vooralsnog het huis betreden, mits zij geen klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) hebben. De pedicure van Aelbrecht van Beijeren heeft op eigen initiatief de behandelingen stopgezet. Kappers moeten afspraken met externe klanten afzeggen, alleen bewoners van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren mogen in huis gekapt en geknipt worden.

Activiteiten met externe partijen

Om verspreiding tegen te gaan zijn alle activiteiten (zoals concerten, kerkdiensten en optredens) waarin personen van buiten Oldael een rol spelen geannuleerd. Interne activiteiten gaan door mits er niet meer dan 25 mensen aan deelnemen.

Leveranciers

Alle leveranciers die goederen afleveren moeten zich melden bij de receptie.

Rondleidingen

Op dit moment is het niet mogelijk om een rondleiding te doen. Wilt u weten wat u kunt verwachten, neemt u dan alstublieft contact op met de cliëntadviseur, zij kan u verder informeren .

Inhuizingen

Per situatie bekijken we of een inhuizing kan plaatsvinden.

Logeerkamer

De logeerkamers zijn tot nader order niet beschikbaar voor verhuur.

Trombosedienst

In Aelbrecht van Beijeren gaat de dienstverlening van de trombosedienst door, de registratie en hygiëne-eisen voor bezoekers gelden ook voor deze bezoekers.

Indien er sprake is van besmetting bij een van de locaties

Wat gebeurt er wanneer een medewerker besmet blijkt te zijn?

Medewerkers en vrijwilligers worden naar huis gestuurd als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten die acuut verergeren, koorts hebben, die rillerig zijn of ineens een griepgevoel hebben. Ze mogen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn.  Bij (mild) hoesten of neusverkoudheid blijven medewerkers gewoon werken en blijven met hun leidinggevende in contact. Wanneer zij 24 uur geen klachten meer hebben, worden ze niet meer beschouwd als besmettelijk. Vrijwilligers die geen risico willen nemen en liever niet komen kunnen zich afmelden bij de coördinator vrijwilligers.

Wat gebeurt er wanneer een bewoner besmet blijkt te zijn?

Wanneer op onze locatie sprake is van een besmetting bij een bewoner neemt de   GOHR  (de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) de regie over. We bereiden ons voor op mogelijke acties, zodat we snel kunnen handelen mocht dat nodig zijn.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag