Oldael
Vacatures

Vacatures bij Zorggroep Oldael in Den Haag

Zorggroep Oldael is altijd op zoek naar betrokken, creatieve collega's die het hoofd koel kunnen houden en het hart op de juiste plaats hebben. We zoeken 'schapen met vijf poten'; professionele collega's die niet bang zijn om kritisch naar zichzelf te kijken  en  zich kwetsbaar op durven stellen naar cliënten, mantelzorgers, collega's en toezichthouders. Collega's die oog hebben voor de 'individuele kunst van leven' in alle fasen en van daaruit handelen. Die samen met ons van Zorggroep Oldael een warm, professioneel en toekomstbestendig  thuis maken voor de oudere medemens. Kortom, collega's die niet harder gaan werken, maar samen met ons 'anders' gaan denken en werken! 

Solliciteren naar een baan

Wil je bij Zorggroep Oldael aan de slag, als professional of vrijwilliger? Bekijk dan hieronder onze openstaande vacatures. Stuur je motivatie en cv naar onze afdeling HR (human resources).

Solliciteren als vrijwilliger

Oldael heeft ook veel behoefte aan   vrijwilligers.  Hier lees je meer over vrijwilligerswerk en  welke   vacatures er voor vrijwilligers  zijn.

 Directiesecretaresse (16 u./w.)
22 september 2020

Bij Zorggroep Oldael wonen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en toch beschut in onze twee woonzorgcentra in Den Haag. Vanuit woonzorgcentrum Oldeslo (100 bewoners) in de wijk Duttendel, en Aelbrecht van Beijeren (60 bewoners) in Benoordenhout, biedt Oldael ouderen een thuis met aandacht voor...

lees verder
 Helpende niveau 2
20 september 2020

Als helpende bij Oldael maak je echt deel uit van ons zorgteam. Naast de gebruikelijke ADL-werkzaamheden zijn jouw signalen over het welbevinden en de gezondheid van onze bewoners onmisbaar om als team de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast verwachten we van jou dat je échte aandacht geeft aan onze bewoners; bij de uiterlijke verzorging, bij ontspanning en bij de maaltijdverstrekking.

lees verder
 Verzorgende niveau 3
17 september 2020

 Als verzorgende bij Oldael is jouw taak kortweg het verzorgen, verplegen en begeleiden van bewoners conform het zorgplan. Wij vertrouwen er op dat jij in jouw dagelijkse contacten met bewoners weet hoe goede zorg eruit ziet en je de verantwoordelijkheid daarvoor neemt in alles wat je doet en alles wat je om je heen ziet gebeuren. Wij zijn samen verantwoordelijk om jouw vakkennis op peil te houden en verwachten hierin ook van jou een assertieve houding. 

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag