Oldael
 Teamleider Zorg

 Teamleider Zorg

26 maart 2020
reageren voor 13 april 2020

 Bij Zorggroep Oldael wonen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en toch beschut in onze twee woonzorgcentra in Den Haag. Vanuit woonzorgcentrum Oldeslo in de wijk Duttendel, en Aelbrecht van Beijeren in het Benoordenhout, biedt Oldael ouderen een thuis met aandacht voor welzijn en zorg op maat.

Zorggroep Oldael zoekt voor haar locatie Aelbrecht van Beijeren een:

Teamleider Zorg

Voor 24 uur tot 32 uur per week

Oldael heeft als kernwaarden Waardig, Aardig en Vaardig. Vanuit deze waarden werkt iedere medewerker aan een veilig en comfortabel (t)huis voor de bewoners. Oldael heeft als uitgangspunt dat bewoners het leven zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen voortzetten. Binnen Oldael werken medewerkers mét in plaats van vóór de bewoner. Zij doen dit samen met familie en mantelzorgers.

De functie

Als teamleider Zorg hou je je bezig met de dagelijkse aansturing van de zorgmedewerkers van Aelbrecht van Beijeren. Samen met je collega teamleider Welzijn en de manager Zorg en Welzijn ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief goede ondersteuning die aansluit bij de wensen en behoeftes van de bewoners. Als teamleider Zorg werk je op bepaalde momenten mee in de zorg. Een gedeelte van je tijd besteed je aan je leidinggevende taken.

Als leidinggevende sluit jij in de dagelijkse aansturing aan bij de behoefte van de medewerker of de specifieke situatie. Je bent in staat medewerkers te coachen. Heel concreet sturing geven op taken en werkprocessen behoort ook tot jouw mogelijkheden.

Naast teamleider Zorg ben je ook verpleegkundige. Hierdoor spreek je niet alleen de “taal” van de medewerkers beschik je ook over de benodigde deskundigheid. Je vindt het logisch dat je ook in zorgverleningssituaties een voorbeeld bent voor anderen. Dat je hierbij een bron van inspiratie kunt zijn en de kwaliteit van zorg vanuit professioneel oogpunt bewaakt zie jij als een belangrijk onderdeel van je functie.

Functie eisen

  • Je beschikt over een verpleegkundig diploma op niveau 4 of 5. Je bent BIG geregistreerd. Bevoegd en bekwaam voor de risicovolle handelingen is een pré. Je bent bereid om je bevoegdheid “bij te spijkeren” en te onderhouden. Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving en voor de sector relevante protocollen;
  • Je bent deskundig en zelfstandig bij verrichten van werkzaamheden binnen de bevoegdheden. Je neemt verantwoordelijkheid en biedt medewerkers de ruimte om dat ook te doen. Je hebt werkervaring als leidinggevende;
  • Je bezit sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, stimuleren, het overbruggen van tegenstellingen en het beheersen van conflictsituaties bij het aansturen van medewerkers. Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Wij bieden

Zorggroep Oldael biedt een uitdagende baan voor 24 tot 32 uur per week. Het salaris wordt conform de cao VVT, afhankelijk van je werkervaring, ingedeeld in FWG 55, minimaal € 2.621,= maximaal € 4.161,= bruto bij een fulltime dienstverband (indicatie per 1 juni 2020). De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet voor onbepaalde tijd.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 13 april a.s. naar de afdeling HR t.a.v. de heer André Zaal. Jouw sollicitatie ontvangen wij graag digitaal. Je kan deze sturen naar solliciteren@oldael.nl

Het afnemen van een ODC is onderdeel van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijk gebleken geschiktheid geniet interne kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag