Oldael
 Vakantiekrachten

 Vakantiekrachten

25 april 2019
reageren voor 31 mei 2019

 Zorggroep Oldael zoekt vakantiekrachten (vanaf 15 jaar) om de zorg- en welzijnteams te versterken in de zomerperiode.   Interesse in een bijbaan? 

Neem contact op met Sigrid Boll via HR@oldael.nl voor meer informatie.

vakantiebijbaan zorg BIBI

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag