Oldael
Home Nieuws  Verbonden is een zorgzame belservice

 Verbonden is een zorgzame belservice

2 juni 2016

 

Verbonden.nuVerbonden is een belservice die één of meerdere keren per week naar ouderen belt. Gewoon om een praatje mee te maken, om te vragen hoe het gaat en te horen of zij van dienst kunnen zijn in het contact met familie of zorginstellingen.

Want ouder worden hoort er nu eenmaal bij en komt helaas ook met gebreken. De behoefte aan aandacht, zorg en begeleiding groeit en het is soms moeilijk voor de omgeving dit op te vangen. In dat geval kunt u in contact komen met Verbonden.

Zij bespreken samen met u de behoeften van uw familielid of naaste en stemmen de diensten volledig af op iedere individuele vraag. De zorginstelling of u als familie/mantelzorger kunnen op de hoogte worden gehouden van hoe het gaat, waarbij de privacy gewaarborgd blijft.

De belservice is ook een manier om een vinger aan de pols te houden. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen op het afgesproken tijdstip, ontvangt u een bericht. In het kort:

  • Telefonische gesprekken op maat
  • Terugkoppeling aan zorginstellingen en/of familie
  • Signaalfunctie door sms naar mantelzorger of opgegeven contactpersoon

 “We willen dat mensen zich betrokken en verbonden voelen met de samenleving en geloven dat onze telefoondienst hieraan bijdraagt”, aldus Jerry Smit, co-founder Verbonden.

Interesse of meer weten? Kijk op www.verbonden.nu

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag