Oldael
Home Nieuws Verbouwplannen Facet goedgekeurd

Verbouwplannen Facet goedgekeurd

11 juni 2018

Oldael heeft plannen om de gesloten afdeling op de derde verdieping van Oldeslo, Facet te verbouwen.

Ruimere huiskamer

De huiskamer op de gesloten afdeling in Oldeslo, Facet, sluit onvoldoende aan bij huidige standaarden voor dementiezorg. Daarom is besloten om deze op een andere plek op de afdeling te maken, zodat aan de eisen van de moderne tijd kan worden voldaan. De nieuwe huiskamer zal groter zijn, heeft meer lichtinval en biedt meer mogelijkheden voor de invulling van zinvolle dagbesteding. In het nieuwe ontwerp worden klimaatbeheersing en een optimaal licht- en kleurgebruik meegenomen.

Aanbesteding

De gemeente Den Haag geeft toestemming voor de verbouwing. De verbouwplannen zijn getoetst aan de Welstandsnota en zijn goedgekeurd. We zijn verheugd dat we nu vervolgstappen kunnen maken. We belanden nu in de fase van de aanbesteding. Uit de aanbesteding zal Oldael een aannemer kiezen en dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Planning verbouwing

De verwachting is dat de verbouwing na de zomer van start zal gaan. Met de aannemer maken we afspraken over de uren waarop werkzaamheden worden uitgevoerd en om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Schets huiskamer Facet

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag