Oldael
Home Nieuws  Verpleeghuizen mogen van kabinet open voor bezoek vanaf 15 juni

 Verpleeghuizen mogen van kabinet open voor bezoek vanaf 15 juni

20 mei 2020

 Gisteravond liet het kabinet weten dat verpleeghuizen landelijk vanaf 15 juni weer beperkt opengaan voor bezoek, als de omstandigheden het toelaten. Per bewoner mag dan één persoon op bezoek komen.

persconferentie 20 mei

Terugblik

Terugkijkend op de afgelopen maanden is het redelijk spannend om weer open te gaan voor bezoek. We kijken terug op een enerverende, onzekere periode. 

Vanaf het moment dat het coronavirus ook in Nederland bleek te zijn waargenomen, is Oldael in gesprek geweest met de regionale samenwerkingsverbanden om te bekijken hoe we hiermee om moeten gaan. De coronacrisis verliep snel voor Oldael. Na het kabinetsbesluit in maart sloot Oldael de huizen voor bezoek om de kans op besmettingen zoveel mogelijk te verkleinen. De jacht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) werd geopend; persoonlijke beschermingsmiddelen waren schaars. Ook testen waren schaars, in het hele land. Oldael heeft nauwlettend de richtlijnen van het RIVM gevolgd, waarbij medewerkers, bewoners en familie bijna dagelijks een update ontvingen. De ontwikkelingen gingen razendsnel.

Besmettingen

Alle maatregelen ten spijt zijn de afgelopen maanden in beide huizen medewerkers en bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Eerst in Oldeslo, waarna de gesloten afdeling als cohort werd ingericht. Enkele weken daarna was ook Aelbrecht aan de beurt, waar ook een cohortafdeling is ingericht op de vierde, bovenste woonlaag van het huis.

De impact van deze epidemie was en is groot. Niet alleen voor de familie, ook medewerkers hebben in een relatief korte periode afscheid moeten nemen van een aantal -voor hun zo dierbaar geworden- bewoners.

Impact voor alle bewoners

Ook voor de niet-besmette bewoners was het een enerverende tijd; om besmettingen te voorkomen moesten nabijgelegen appartementen een periode 'op slot' waardoor er van enige sociale interactie tussen bewoners tijdelijk geen sprake kon zijn. Bewoners die niet meer in staat zijn om te begrijpen waarom er geen bezoek meer komt. Die niet begrijpen waarom ze niet meer onder de mensen kunnen komen. Bewoners aan wie dat niet meer is uit te leggen. Deze eenzaamheid doet mensen geen goed. Van medewerkers werd meer gevraagd dan alleen zorgen, zij deden hun best de rust te bewaren terwijl zij zelf in angst moesten leven, want het virus raakt niet alleen ouderen, zij kunnen ook ernstig ziek worden.

Geestelijke bijstand voor bewoners en medewerkers

Voor bewoners en medewerkers zijn psychologen, hulplijnen en geestelijk verzorgers beschikbaar gesteld. Ook intern konden medewerkers bij iemand terecht met wie zij over het verdriet, de frustraties en angsten konden en kunnen spreken.

Sommige bewoners zijn weer hersteld verklaard, zij hebben geen ziekteverschijnselen meer, en krijgen extra bijvoeding om aan te sterken. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal bewoners, allen op hoge leeftijd, niet geheel onverwacht, maar wel pijnlijk voor alle betrokkenen. Het afscheid is bij corona zo anders. De snelheid waarmee de mensen ziek worden, achteruitgaan, familie die gehuld in beschermende kleding langskomen voor het laatste afscheid. Hartverscheurend. Geen hand, geen kus, geen aanraking is nog mogelijk. 

Ook zijn een aantal medewerkers ziek geworden. De meeste zieken hebben het werk weer hervat, en we blijven alert op besmettingen, het testbeleid is gelukkig laagdrempeliger geworden. Er zijn de laatste week geen nieuwe positieve testuitslagen meer binnengekomen. De covid-19 patiënten van Aelbrecht die op de cohortafdeling in Oldeslo verbleven zijn terug verhuisd naar hun appartement nadat zij genezen zijn verklaard.

Terug naar 'normaal'?

We gaan 'terug naar normaal', of doen een poging daartoe. Want helemaal zoals het was zo is het nu nog lang niet. We pakken de draad weer op terwijl we de hygiënemaatregelen in acht blijven nemen. Groepsactiviteiten zullen kleinschaliger worden georganiseerd en in huis wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk gepaste afstand, anderhalve meter, tot elkaar te blijven houden. In de gemeenschappelijke ruimtes is een maximaal aantal personen toegestaan. Hiervoor zijn in huis vloerstickers en posters aangebracht om zowel medewerkers als bewoners eraan te helpen herinneren. Nu de corona-uitbraak is afgenomen betekent dat nog niet dat we geen risico meer lopen op nieuwe besmettingen. De medewerkers moeten aandacht houden voor hygiënisch werken.

Inhuizingen

In overleg met de  Specialist Ouderengeneeskunde  zal worden gekeken wanneer er weer nieuwe bewoners mogen inhuizen. De huidige afspraak is om -als het zover is- nieuwe bewoners te testen op de dag van inhuizing waarna zij 2 weken in quarantaine gaan. Na een week worden zij nogmaals getest. Dit doen wij om maximale veiligheid te creëren.   Alleen wanneer zij gedurende 2 weken, de incubatieperiode van covid-19 , geen klachten ontwikkelen, mogen zij zij zich tussen de andere bewoners begeven. 

Bezoekersregeling

Sinds de lockdown is er geen bezoek meer in de huizen van Zorggroep Oldael binnengekomen. Dat heeft een grote impact op het welzijn van bewoners. Met behulp van beeldbellen, een kletskamer en een hoogwerker faciliteren we het contact tussen bewoners en hun naasten.   Vandaag is de hoogwerker weer op bezoek bij Aelbrecht, volgende week maandag bij Oldeslo.

De kapper is voorlopig nog niet welkom. Paramedische zorg mag worden gegeven wanneer er een medische grondslag voor is. Omdat deze zorgverleners in meerdere huizen (kunnen) komen brengt dat extra risico's met zich mee. Daarom dienen zij een mondkapje en handschoenen te dragen.

Proef bezoekers

Momenteel is bij één verpleeghuis in elke van de 25 GGD-regio's één bezoeker per inwoner toegestaan, als onderdeel van een proef. Bij het bezoek moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Voorwaarde is ook dat er geen coronabesmettingen in het verpleeghuis zijn. Bezoekers moeten ook vrij van klachten zijn. Vanaf 25 mei breidt het kabinet deze bezoekersregeling uit naar meer verpleeghuizen.  De hoop is dat het 15 juni mogelijk zal zijn om de regeling landelijk in te voeren, als de uitbraak in Nederland onder controle blijft.

Werkgroep buigt zich over stappenplan

 Binnen Oldael is er is een werkgroep actief die zich buigt over de bezoekersregeling die er moet komen. Gezien de kwetsbaarheid van onze bewoners zullen we dit stapsgewijs gaan vormgeven. De eerste contactpersonen worden hierover geïnformeerd zodra de werkgroep hier in samenspraak met de cliëntenraad een werkbaar plan voor heeft gemaakt.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag