Oldael

Visie op zorg en welzijn

Zorggroep Oldael heeft een beproefde visie op goede zorg die stoelt op een lange ervaring met ouderenzorg, waar welzijn impliciet onderdeel van uitmaakt. Deze visie laat zich vertalen in drie kernwaarden: waardig, aardig en vaardig. Deze waarden staan centraal in ons handelen. U vindt het terug in alles wat we doen en bij iedereen die bij Oldael werkt.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten hun waardigheid behouden, respectvol worden benaderd en vakkundige, professionele ondersteuning en zorg krijgen waar nodig. We willen dat cliënten zich thuis voelen bij Oldael en hun leven zoveel mogelijk met eigen regie en naar eigen inzicht bij ons kunnen voortzetten. Dat doen we samen met de cliënt en familie of mantelzorger. Lees meer over onze missie & visie en onze kernwaarden  .

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag