Oldael

Vrienden van Aelbrecht van Beijeren

 Als Vrienden  van woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren maken we al sinds 1986 dat beetje extra mogelijk voor de bewoners, wat niet gefinancierd kan worden uit het reguliere budget. Een vleugel, tuinmeubelen, concerten door leerlingen van het conservatorium, het renoveren van de koepelzaal… Het zijn voorbeelden van projecten en activiteiten die we financieren om bij te dragen aan het welzijn en leefklimaat van de bewoners. Dat doen we in goed overleg met het woonzorgcentrum. Via de locatiemanager kunnen verzoeken bij het stichtingsbestuur worden ingediend, ook namens bewoners en familie of mantelzorgers.

Word vriend!

Vrienden zijn er als je ze nodig hebt. Dat willen we graag betekenen voor de ouderen die in  woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren verblijven. Om het beetje extra comfort, plezier of aandacht te kunnen blijven geven, doen we een beroep op u: bewoner, familielid, vriend, mantelzorger, relatie of geïnteresseerde.

Juist nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is uw financiële bijdrage van harte welkom. Het rekeningnummer van de Vrienden van Aelbrecht van Beijeren is: NL28 INGB 0004 5994 50.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag