Oldael

Vrijheid en veiligheid

 Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Oldael. Daarnaast hechten we veel waarde aan de eigen regie en vrijheid. Onze beide gebouwen vormen een beschermde woonomgeving. Trappen, ramen, sanitaire ruimtes en de buitenomgeving zijn aangepast voor toegankelijk en veilig gebruik. Ook zijn alle kamers voorzien van een alarmsysteem, zodat hulp altijd snel bereikbaar is. Bovendien is er permanente camerabewaking bij  de diverse entrees en gangen in beide locaties. Om de privacy van bewoners en medewerkers te garanderen is een protocol (pdf) vastgesteld waarmee Oldael aan de wettelijke richtlijnen voldoet. Overdag is een receptionist(e) of een gastvrouw in de buurt van de ontvangstruimte. 

Vrijheid betekent dat iedereen een sleutel heeft voor het eigen appartement en een 'druppel' voor de centrale voordeur, waardoor vrijheid van bewegen mogelijk is. Alleen als dit echt niet meer kan, is verhuizing naar een gesloten afdeling noodzakelijk. Dat kan in principe ook binnen Oldael (afdeling Facet).

De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Van Bopz naar Wet zorg en dwang

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.  Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte ggz in werking getreden. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie Wzd

De flyer van de cliëntvertrouwenspersoon speciaal voor Wzd gerelateerde vragen/klachten. In de regio Haaglanden is de Zorgstem hiervoor aangesteld: Carin-Schaaff cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Meer informatie m.b.t. de Wet zorg en dwang kunt u vinden op de  website van Zorgstem, waaronder de algemene flyer van Zorgstem . 

Brand en andere calamiteiten

Brand, we moeten er niet aan denken! Maar als het onverhoopt toch een keer zou voorkomen, zijn we bij Oldael uitstekend voorbereid. U wordt gewaarschuwd voor brand met een ontruimingssignaal, een zogenaamde slow-whoop. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogten. En we hebben een flink aantal bedrijfshulpverleners. Wie dat zijn kunt u zien bij het aanwezigheidsbord in de hal naast de receptie. Teamleider Huib van der Velde is hoofd BHV-er. Verder is het geruststellend om te weten dat:

 • Bij ieder appartement gebruik is gemaakt van brandvertragende materialen, waardoor het minstens een uur duurt voordat een brand over kan slaan naar een ander appartement,
 • Er 24/7 een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig is,
 • De brandmeldinstallatie zo staat afgesteld dat deze al bij een vermoeden van brand afgaat, bijvoorbeeld door hitte of bij lichte rookontwikkeling,
 • De brandweer binnen 8 minuten ter plaatse is.
Wat moet u doen wanneer er brand is
 • Sluit ramen en deuren (om uitbreiding van de brand te voorkomen)
 • Volg de instructies van de BHV-ers, brandweer of politie op, voor uw eigen veiligheid en die van andere bewoners
 • Gebruik NOOIT de LIFT
 • Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond
 • Als u  de brand hebt ontdekt sla dan het glaasje in van de dichtstbijzijnde handbrandmelder (bij de brandslang)
 • Meld de brand aan een medewerker

En tot slot: blijf vooral kalm en help anderen die dat nodig hebben. 

 • trap1
 • douchecabine
 • trap2
 • voorzijde-oldeslo2
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag