Oldael

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Zorggroep Oldael. Met de persoonlijke aandacht die zij onze cliënten geven, leveren vrijwilligers een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. We nodigen u daarom van harte uit vrijwilligerswerk te komen doen! Dat kan één-op-één of met een groep. U kunt ondersteunen bij uitjes of met activiteiten, bij het eten, muziek spelen,   etc.

Waarom vrijwilliger worden?

Uw motivatie is natuurlijk altijd persoonlijk. Uit ervaring weten we dat u onze cliënten helpt

  • hun sociale netwerk en zelfredzaamheid te vergroten
  • minder eenzaam te zijn en zich fysiek en mentaal beter te voelen
  • beter mee te kunnen doen aan de samenleving
  • minder vaak een beroep hoeven te doen op familieleden of professionals

Naast het helpen van onze cliënten, kunt u ook helpen met klussen op de locaties. Bijvoorbeeld met tuinieren of schilderen. Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk bij Oldael, kan er samen gekeken worden wat mogelijk is en wat passend is voor  u.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij Oldael?

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij Oldael?  Bekijk de   vacatures, vul het interesseformulier in of stuur een mail naar Tamara van Galen.

Als vrijwilliger kom ik, met een veranderende en zwaardere patiëntenzorg, goed geluimd en gemotiveerd personeel tegen. De hoffelijke bejegening van bewoners valt op en de leiding is zichtbaar aanwezig, luisterend en benaderbaar. Er hangt een ontspannen sfeer waarbij procedures op orde zijn en de familie/mantelzorgers, terecht, serieus genomen worden.


 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag