Oldael
Home Nieuws Waardering verpleeghuiszorg volgens Patiëntenfederatie Nederland

Waardering verpleeghuiszorg volgens Patiëntenfederatie Nederland

28 oktober 2016

 Onlangs verscheen een tussenrapportage van de Patiëntenfederatie Nederland over waarderingen binnen de verpleeghuiszorg.  De Patiëntenfederatie heeft de opdracht om  70.000 ervaringen te verzamelen in drie jaar tijd en deze te publiceren op Zorgkaart-Nederland. Dit project is onderdeel van het programma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat is opgestart door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in oktober 2015.
De Patiëntenfederatie heeft inmiddels 22.000 interviews verzameld, waarvan 11.500 via persoonlijke interviews met bewoners, de rest via website of telefonische enqûete.

Het gemiddelde cijfer van de huidige waarderingen op Zorgkaart-Nederland is
een 7,8. Dat cijfer is het gemiddelde van de zes deelscores die de bewoners geven op de aspecten Afspraken, Behandeling, Medewerkers, Informatie, Luisteren en Accommodatie. Een op het oog mooi gemiddeld rapportcijfer,  maar er zijn ook wel degelijk problemen.

Onderbezetting is groot probleem voor veel bewoners (21,2 %). Lang moeten wachten en te weinig aandacht of tijd voor een praatje komen het meest voor. In 17 % van de gevallen resulteerde onderbezetting zelfs in minder goede verzorging.

Te laag opgeleid en daardoor ondeskundig personeel is ook een regelmatig benoemd probleem. Dit is vooral opmerkelijk omdat hier niet niet expliciet naar wordt gevraagd, bewoners beginnen hier uit zichzelf over.

Wanneer doen verpleeghuizen het goed?

De volgende top-3 werd genoemd in waarderingen hoger dan een 8:
1. Contact met personeel
2. Kamer
3. Eten

Zorggroep Oldael op Zorgkaart Nederland

De zorgkaart waardering voor Oldeslo in 2016 ligt met een 8.0 iets boven het landelijk gemiddelde, de waardering voor de Aelbrecht uit 2016 mag er wezen, een 9,3!
Wilt u andere ouderen helpen bij het maken van een keuze voor een verpleeghuis? Plaats dan ook uw waardering voor Oldeslo of de Aelbrecht op Zorgkaart Nederland.

PF-verslagU kunt hier zelf het hele verslag lezen.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag