Oldael
Home Nieuws  Waardigheid en trots, goed op weg binnen Oldael

 Waardigheid en trots, goed op weg binnen Oldael

7 december 2018

Waardigheid en trotsZorggroep Oldael neemt deel aan het overheidsprogramma Waardigheid en trots.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Samen met coaches Anne-Mieke den Ouden en Henk-Jan Tromp werken we aan het verhogen van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. 

Met ondersteuning van het programma zijn we sinds juli 2017 bezig het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te implementeren binnen Oldael. Dat gaat stap voor stap. 

Er is al veel bereikt

Persoonsgerichte zorg krijgt de volle aandacht
  • In de overdracht is persoonsgerichte zorg geborgd in zowel de persoonlijke agenda’s, alsook in de bespreking tijdens het  multidisciplinair overleg
  • Iedere cliënt op Facet heeft een beschreven levensgeschiedenis en van daaruit werken we 
  • Er is meer aandacht voor de individuele behoefte van de bewoners door het creëren van extra ruimtes waar activiteiten plaatsvinden, zoals de Salon in Oldeslo
Samenwerking op afdeling Facet tussen zorg, welzijn en behandelaars is sterk verbeterd
  • Er vindt  frequent afstemming plaats 
  •  Actief leren vanuit ervaringen die met elkaar worden gedeeld. Niet alleen intern maar ook extern met huisartsen / apotheek en behandelaren
Beter leerklimaat
  • Er is een scholingskalender in de maak die afgestemd wordt op vragen vanuit de teams, die aansluiten op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de nieuwe wetgeving (zorg en dwang)
  • Aandachtsvelders zijn benoemd en worden geschoold op hun aandachtsgebieden
Kwaliteit en veiligheid staat standaard op de agenda van de teams en is onderdeel in ieders dagelijks handelen
Planmatig werken (plan do check act) word stap voor stap vorm gegeven

Verlenging van het project

We hebben de komende periode nog ondersteuning nodig. Het is fijn dat we met de programmaleiders van Waardigheid en trots hebben kunnen afspreken dat de beide coaches nog een half jaar langer (tot 1 oktober 2019) aan ons verbonden blijven. Op die manier kunnen we samen met hen de veranderingen die in gang zijn gezet, ook echt borgen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag