Oldael
Home Nieuws Oldael doet mee met Waardigheid en trots! 

Oldael doet mee met Waardigheid en trots! 

17 juli 2017

went-logoWaardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid.

Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.

Ruim 150 zorginstellingen met ruim 700 locaties doen mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. De deelnemers gaan aan de slag met hun verbeterplannen en werken in zogenaamde themagroepen.

De kern van het programma Waardigheid en trots is gebaseerd op 5 pijlers:
  1. Veilige zorg
  2. Ruimte voor professionals
  3.  Leiderschap
  4. Openheid en transparantie
  5. Samenwerken met cliënt, informele zorg en formele zorg

Samen met coaches Anne-Mieke den Ouden en Henk-Jan Tromp wordt de komende weken gewerkt aan het plan van aanpak. In dit plan wordt beschreven welke thema’s (in relatie tot verbetering van de kwaliteit van zorg) aangepakt worden. Naast de thema’s wordt benoemd hoe de beoogde resultaten geborgd worden. Zodra het plan is goedgekeurd gaan Anne-Mieke en Henk-Jan met ons aan de slag om de opgeschreven resultaten in ca. 1,5 jaar te realiseren. Zij zullen gemiddeld één dag in de week op Oldael aanwezig zijn. Daarbij zal Anne-Mieke zich vooral richten op de zorg en welzijn en Henk-Jan op de organisatiestructuur.

Anne-Mieke en Henk-Jan stellen zich hierbij kort voor:

Anne-Mieke den Ouden

Foto Anne-Mieke 2“Ik ben sinds twee jaar werkzaam als senior adviseur en expert bij Vilans. Lang geleden ben ik begonnen als verpleegkundige en heb ik gewerkt in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de revalidatie. Ik heb een Master in Health Administration (Universiteit van Tilburg). Ik heb altijd veel affiniteit gehad met het thema dementie en probleemgedrag, dit is inmiddels mijn expertiseveld. Daarnaast heb ik een bovengemiddelde interesse voor vraagstukken op het vlak van gedragsverandering en heb om die reden een aanvullende studie gevolgd aan de VU in Amsterdam. Ik ben bij meerdere organisaties in Nederland als kwaliteitscoach aan het werk vanuit het programma Waardigheid en Trots.

Henk-Jan Tromp

Foto HJTAls strategisch proces-coach bij het programma Waardigheid en trots richt ik mijn ondersteuning vooral op alle ondersteuners van het primaire proces. Daarbij moet u denken aan het ondersteunen en coachen van de individuele MT-leden, de stafmedewerkers, maar ook ga ik het gesprek aan met de Bestuurder, de Raad van Toezicht en, niet onbelangrijk, ook de medenzeggenschapsorganen zoals de OR en CR.

Ik ben sinds 10 jaar zelfstandig adviseur/coach. Ik ben mijn loopbaan begonnen in de hotellerie, daarna heb ik diverse managementfuncties vervuld binnen de zorg. Ik ben geboeid geraakt in hoe mens en organisatie zich tot elkaar verhouden in verander- en ontwikkelprocessen en heb diverse veranderkundige opleidingen gevolgd. In de afgelopen jaren heb ik diverse organisaties mogen ondersteunen binnen het programma ‘In voor Zorg!’ (www.invoorzorg.nl). Ik ben daarbij een  verbindende en resultaatgerichte organisatiecoach. Persoonlijk leiderschap, het ontwikkelen van medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn daarbij belangrijke thema’s. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag