Oldael
Home Interesseformulier vrijwilligers
-->

Interesseformulier vrijwilligers


1. Soort werk

Welk soort vrijwilligerswerk spreekt u het meest aan?2. Locatie

Heeft u een voorkeur voor een locatie?


3. Beschikbaarheid

uur/week
Welke dagen bent u beschikbaar?

Mogen wij onverwacht een beroep op u doen?

4. Doelgroep

Met welke doelgroep wilt u werken?5. Uw gegevens

Aanhef
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag