Oldael
Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

 MaandagDinsdagWoensdag
Donderdag

Vrijdag Zaterdag

Zondag
   10.15 uur

15:00 uur

10:15 uur

15:00 uur

10:15 uur

15:00 uur


10:15 uur

10:15 uur

15:00 uur

10:15 uur

10:15 uur

15:00 uur
Bewegen  groep 1

Bewegen groep 2

Krantlezen+ quiz

Muziek luisteren

Voorlezen/gezichten

Bewegen


Krantlezen + quiz

Muziek luisteren

Creatieve activiteit

Krant lezen +Gesprek van de dag

Kerk op tv

Thee met...
 Grand cafe/tuin

Grand cafe/tuin

Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe


Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe

Grand cafe

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag