Oldael
Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Dagelijks     9.00 
10.00-17.00
 Ontbijt
Grand Cafe open
voor koffie/thee en in de middag een drankje.
avondboterham
 
Grand Cafe  
 Maandagochtend 10:00-12:00  Boeken uitleen ,koffie drinken,aansluitend activiteit Salon
 Maandagmiddag  15.00   Stembevrijden/stoel van klank  Tuinkamer
 Dinsdagochtend  10.15  Bloemen verzorgen  Grand Café 
 Dinsdagmiddag   15.00  Activiteit inde salon,wandelen of fietsen  salon,buiten in de omgeving.
 Woensdagmiddag  14.00  Busuitje  diverse bestemmingen
 Donderdagochtend  10.00
10.15
Individuele bezoekjes 
koffie in de salon aansluitend activiteit
 gehele huis
salon

 Donderdagmiddag  15.00  optreden /borreluurtje/activiteit in de salon  Grand Cafe  
salon
 Vrijdagmiddag 15.00   Sjoelen/Grand Cafe film activiteit in de salon
Grand Cafe
salon
 3e Dinsdag vd Maand  14.00  Spreekuur  Wasserij Graverland  Bestuurskamer
 Maandag Pedicure aanwezig   PedicureruimteBG
 Elke  donderdag  Kapsalon Haarfijn   Kapsalon BG
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag