Oldael
Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Dagelijks     9.00 
10.00-17.00
 Ontbijt
Grand Cafe open
voor koffie/thee en in de middag een drankje.
avondboterham
 
Grand Cafe  
 Maandagochtend 10:00-12:00  Boeken uitleen  Bestuurskamer 
 Maandagmiddag  15.00   Stembevrijden/stoel van klank  Koepel
 Dinsdagochtend  10.15  Bloemen verzorgen  Grand Caf├ę 
 Dinsdagmiddag   15.00  Wandelen of fietsen  buiten in de omgeving.
 Woensdagmiddag  14.00  Busuitje  diverse bestemmingen
 Donderdagochtend  10.00 Individuele bezoekjes   gehele huis


 Donderdagmiddag  15.00  optreden /borreluurtje  Grand Cafe  
 Vrijdagmiddag 15.00   Sjoelen/Grand Cafe film
Grand Cafe  
 3e Dinsdag vd Maand  14.00  Spreekuur  Wasserij Graverland  Bestuurskamer
 Maandag Pedicure aanwezig   PedicureruimteBG
 Elke  donderdag  Kapsalon Haarfijn   Kapsalon BG
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag