Oldael
Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Dagelijks  10.00-17.00  Grand Cafe open
voor koffie/thee en in de middag een drankje.
 Grand Cafe  
 Maandagochtend 10:00-12:00  Boeken uitleen  Bestuurskamer 
 Maandagmiddag  15.00   Stembevrijden  Koepel
 Dinsdagochtend  10.15  Voorlezen  Grand Café 
 Dinsdagmiddag   15.00  Muziek met Michel Grand Café
 Woensdagmiddag  14.00  Busuitje  diverse bestemmingen
 Donderdagochtend  10.00 Individuele bezoekjes   gehele huis


 Donderdagmiddag  15.00  optreden /borreluurtje  Grand Cafe  
 Vrijdagmiddag 15.00   Sjoelen/Grand Cafe film
Grand Cafe  
 maandag/woensdag Pedicures aanwezig   PedicureruimteBG
 3e Dinsdag vd Maand  14.00  Spreekuur  Wasserij Graverland  Bestuurskamer
 Elke woensdagmorgen  Kapsalon Haarfijn   Kapsalon BG
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag