Oldael
Home Activiteiten Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

 Maandag

DinsdagWoensdag

Donderdag


Vrijdag Zaterdag


Zondag
   10.30 uur

15:00 uur

18:00 uur

10:30 uur

15:00 uur

10:30 uur

15:00 uur

18:00  uur 

10:30 uur

15:00 uur

10:30 uur

15:00 uur

10:30 uur

15:00 uur

10:30 uur

Voorlezen krant/Silverfit fiets

Bewegen

Bioscoop in Aelbrecht

Silverfit Fiets

Veel te vertellen quiz in de  salon

Krant voorlezen

Bewegen op muziek

Avond programma

Muziek luisteren

Sjoelen

Muziek luisteren

Silverfit fiets

Activiteit zie weekbulletin

Activiteit zie weekbulletin

Activiteit zie weekbulletin
 Grand café/tuin

Grand café/tuin

Grand café

Grand café

Grand café

Grand café

Grand caféSalon

Grand café

Salon

Salon

Grand café

Grand café

Grand café
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag