Oldael
Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Weekagenda Aelbrecht van Beijeren

Dagelijks     9.00 
10.00-17.00
 Ontbijt
Grand Cafe open
voor koffie/thee en in de middag een drankje.
avondboterham
 
Grand Cafe  
 Maandag  10.00 uur  koffie drinken in de salon en het grand cafe ( dagelijks )

 salon
 10.30uur  Aelbrecht in beweging   in de koepel 5e
 15.00 uur   Activiteit   in de salon ( dagelijks )  salon
 Dinsdag  10.00  Activiteit inde salon  salon
15.00 uur   Activiteit in de salon salon 
 Woensdag 14.00 uur  busuitje
 Donderdagmiddag  15.00  optreden /borreluurtje/activiteit in de salon  Grand Cafe  
salon
 vrijdag  10.00 uur   koffie en activiteit in de salon
 15.00 uur   Activiteit in de salon
 zaterdag 15.00 uur   Bewegen op muziek ( om de week)  koepel
 zondag   15.00 uur  Thee met........( om de week )  Salon
 Maandag Pedicure aanwezig   PedicureruimteBG
 donderdag   Kapsalon Haarfijn geopend  BG
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag