Oldael
Weekagenda Oldeslo

Weekagenda Oldeslo

Dagelijks  9:30  Koffie drinken  Koffiekamer 
 Maandagochtend
 10:30
 Muziek bij de koffie
Koffiekamer
Maandagmiddag 14:30 Creatieve middag  Koffiekamer  
 Dinsdagochtend
 10.30
 Schilderen
 Koffiekamer
Dinsdagmiddag  14.30  Filmmiddag  Koffiekamer
Woensdagochtend
10:30
Zingen
Koffiekamer
Woensdagmiddag  14:30  Gastoptreden  Aula 
Donderdagochtend
10:30
Gymnastiek
Aula
Donderdagmiddag  15.00  Voorlezen Computerkamer 
Vrijdagochtend  10.30  Schilderen  Koffiekamer 
Vrijdagmiddag  15:00  Spelmiddag  Koffiekamer 
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag