Oldael
Weekagenda Oldeslo

Weekagenda Oldeslo

Dagelijks  9:30  Koffie drinken  Koffiekamer 
 Zondagavond  19:30 Filmavond  Koffiekamer
 Maandagochtend
 10:30
Muziek in beeld
Salon 1e etage
Maandagmiddag 14:30 Bewegen op muziek Aula
 Maandagavond 19:30  Activiteit Koffiekamer 
 Dinsdagochtend
 10.30
 Schilderen
 Koffiekamer
 Dinsdagochtend   10:30  Natuurfilm  Salon
Dinsdagmiddag  14:15   Busuitje Aanmelden bij receptie 
Dinsdagavond 19:30  Activiteit Koffiekamer 
Woensdagochtend
10:30
Zingen
Koffiekamer
 Woensdagmiddag  14:30  Wisselend programma
Vrijdagochtend  10:30  Keramiek  Salon
 Vrijdagavond  19:30  Bingo  Koffiekamer
 Zaterdag  19:30 Cabaret Koffiekamer 
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag