Oldael
Weekagenda Oldeslo

Weekagenda Oldeslo

Dagelijks  9:30  Koffie drinken  Koffiekamer 
 Zondagavond  19:30 Filmavond  Koffiekamer
 Maandagochtend
 10:30
 Muziek in beeld
Salon 1e etage
Maandagmiddag 14:30 Bewegen op muziek Aula
 Maandagavond 19:30  Quiz  Koffiekamer 
 Dinsdagochtend
 10.30
 Schilderen
 Koffiekamer
Dinsdagmiddag  14:15   Busuitje Aanmelden bij receptie 
Dinsdagavond 19:30  Bingo  Koffiekamer 
Woensdagochtend
10:30
Zingen
Koffiekamer
Woensdagmiddag  14:30  Dia middag Paleis Noordeinde  Salon 1e etage
Woensdagavond   19:30 Spel vragen de wijs  Koffiekamer 
Donderdagochtend
10:30
Gymnastiek
Aula
 10:30 Creatieve ochtend  Salon 1e etage
Donderdagmiddag  15:00  Koken en Bakken  Salon 1e etage 
15.00  Voorlezen Bibliotheek
Donderdagavond  18:30  Muzikale avond  Koffiekamer 
Vrijdagochtend  10:30  Keramiek  Salon 1e etage 
Vrijdagmiddag  15:00  Spelletjesmiddag  Koffiekamer 
Vrijdagavond  19:30  Cabaret avond  Koffiekamer 
 Zaterdagavond 19:30  Borrelavond  Koffiekamer 
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag