Oldael
Weekagenda Oldeslo

Weekagenda Oldeslo

Dagelijks  9:30  Koffie drinken  Koffiekamer 
 Zondagavond  19:30 Filmavond  Koffiekamer
 Maandagochtend
 10:30
Zangochtend
koffiekamer
Maandagmiddag 14:30 Bewegen op muziek Aula
 Maandagavond 19:30  Activiteit Koffiekamer 
 Dinsdagochtend
 10.30
 Schilderen
 Koffiekamer
Dinsdagochtend 10:30  Bloemschikken  Koffiekamer
Dinsdagavond 19:30  Activiteit Koffiekamer 
 Woensdagmiddag  14:30  Wisselend programma  Koffiekamer/Aula
Donderdagochtend  10:30  Creatief  Salon
 Donderdagmiddag 15:00   Koken en bakken Salon 
 Donderdagmiddag  15:00  Voorlezen
 Donderdagavond  19:30  Muziek in beeld  Koffiekamer
 Vrijdagochtend  10:30 Keramiek   Salon 
 Vrijdagmiddag  15:00  Spelletjesmiddag  Koffiekamer
 Vrijdagavond  19:30  Bingo  Koffiekamer
 Zaterdag  19:30 Cabaret Koffiekamer 
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag