Oldael
Home Nieuws Wensen Haagse senioren over wonen, welzijn en zorg 

Wensen Haagse senioren over wonen, welzijn en zorg 

29 december 2015

Samen met de gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere zorginstellingen heeft Oldael deelgenomen aan een onderzoek naar de  wensen van senioren over  wonen, welzijn en zorg.  Natuurlijk om ervan te leren en te verbeteren waar mogelijk.

Haagse senioren zeer tevreden over eigen woning en buurt
Uit het onderzoek blijkt dat Haagse senioren doorgaans tevreden zijn over hun eigen woning en niet van plan zijn te verhuizen.

In de stadsdelen Haagse Hout en Scheveningen - waar de twee woonzorgcentra van Oldael gevestigd zijn - waarderen senioren hun woning respectievelijk met een 8,7 en een 8,4. Ook zijn ze zeer tevreden over hun buurt en gaven ze die respectievelijk een 8,6 en een 8,3.

(Bijna) 70% van de senioren in deze stadsdelen denkt oud te kunnen worden in de huidige woning. De geneigdheid om vrijwillig te verhuizen is laag: 17% in Haagse Hout en 21% in Scheveningen. De belangrijkste redenen om wel te verhuizen, zijn als de huidige woning niet meer voldoet aan de wensen en behoeften en als er veranderingen zijn in huishouden of persoonlijke situatie.

Woonwensen Haagse senioren
Van alle senioren die geneigd zijn om te verhuizen, wil gemiddeld genomen ruim de helft naar een woning verhuizen speciaal voor senioren (57%). Dit percentage stijgt naarmate de leeftijd hoger wordt. Ook als senioren in een huurwoning wonen, zijn ze meer geneigd om te verhuizen naar een woning speciaal voor senioren.

Type-en-soort-woningBehoefte aan collectiviteit
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat eenzaamheid onder senioren toeneemt. De senioren geven aan behoefte te hebben aan collectiviteit, zoals gemeenschappelijke ruimtes om elkaar te ontmoeten, en groepswonen. Vrijheid is wel een belangrijke voorwaarde voor het groepswonen. Ook voorzieningen in de buurt zijn essentieel voor de doelgroep, zoals openbaar vervoer, winkels en eerstelijnszorg. 

Informatie en samenvatting 
Het onderzoek onder bijna 1400 senioren is verricht door Stijlvol Ouder in samenwerking met USP Marketing.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag