Oldael
Home Nieuws Wlz-cliënten ontvangen straks ook huishoudelijk hulp vanuit Wlz

Wlz-cliënten ontvangen straks ook huishoudelijk hulp vanuit Wlz

10 oktober 2016

 Het Rijk heeft in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten dat Wlz-cliënten hun huishoudelijk hulp ook vanuit die wet vergoed krijgen en niet meer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten wilden al langer dat de huishoudelijk hulp voor Wlz-cliënten ook uit die regeling betaald zou worden. Het is echter niet mogelijk dat de gemeenten automatisch het signaal van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het CAK krijgen als een cliënt met huishoudelijke hulp uit Wmo een Wlz-indicatie krijgt.  

De cliënt die huishoudelijk hulp ontvangt en op een gegeven moment een Wlz-indicatie krijgt, moet dit  zelf aan de gemeente door geven, anders kan het risico van dubbele verstrekking niet worden uitgesloten. Het Ministerie van VWS en de VNG hebben onlangs afspraken gemaakt met het CIZ en het CAK om de cliëntengegevens aan de gemeenten te leveren.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag