Oldael

Wonen bij  Oldael

Op beide  locaties biedt Oldael 1-persoonsappartementen en echtparenappartementen. De locatie Oldeslo heeft ook een gesloten verpleegafdeling en 16 naastgelegen aanleunwoningen. Om op de locaties te wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie vereist. Dat geldt niet  voor de aanleunwoningen. 

U kunt kiezen uit een basis appartement of een particulier appartement.

Basis appartement

Bewoners met een WLZ-Zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie krijgen een basis appartement aangeboden en betalen aan het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage tussen € 800,- en € 2.400,- waarin huur, hotellerie, service en zorg zijn inbegrepen. 

 Bewoners die voor hun eigen veiligheid op de gesloten afdeling Facet wonen moeten beschikken over een WLZ-ZZP5-indicatie en een verklaring vanuit de Wet Zorg en Dwang, artikel 21. Facet heeft alleen basisappartementen. Hiervoor betaalt de bewoner aan het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage tussen € 800,- en € 2.400,- waarin huur, hotellerie, service en zorg zijn inbegrepen.

Particulier appartement

Op beide locaties bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis een veel ruimer appartement te huren. De bewoner betaalt daarvoor maandelijks huur, hotellerie- en servicekosten aan Oldael en heeft een WLZ-Volledig Pakket Thuis (VPT) indicatie, waarop de zorgkosten worden gedeclareerd. Voor deze WLZ-VPT indicatie betaalt de bewoner aan het CAK een (lagere) eigen bijdrage tussen € 400,- en € 800,- voor de geleverde zorg. 

 De cliëntadviseur verstrekt op aanvraag een offerte waarin beide opties (ZZP en VPT) worden uiteengezet. U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld op te sturen naar: 

Maurits de Brauwweg 18,
2597 KE , Den Haag 
t.a.v. de cliëntadviseur. 

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden:     Inschrijfformulier Oldael .

Het kan zijn dat u een periode op de wachtlijst wordt geplaatst.

Aanleunwoningen

In de aanleunwoningen kan men zelfstandig wonen, zonder zorgindicatie. Vanuit de locatie Oldeslo kan (beperkte) thuiszorg worden geleverd. De aanleunwoningen vallen in de vrije sector. Bewoners van de aanleunwoningen kunnen gebruikmaken van de faciliteiten* van de locatie Oldeslo, zoals het restaurant, de bibliotheek, de winkel en deelname aan activiteiten. U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier aanleunwoning ingevuld op te sturen naar: Maurits de Brauwweg 18, 2597 KE , Den Haag  t.a.v. de cliëntadviseur. Het inschrijfformulier aanleunwoning kunt u hier downloaden: 

 Inschrijfformulier aanleunwoning.

De cliëntadviseur verstrekt op aanvraag een offerte. Het kan zijn dat u een periode op de wachtlijst wordt geplaatst.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag