Oldael
Home Nieuws Zorggroep Oldael reserveert plek LOC Project: Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Zorggroep Oldael reserveert plek LOC Project: Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

18 augustus 2016

 

oldeslo-woonzorgcentrumDe bestuurder van Oldael hoefde dan ook niet lang na te denken toen zij het bericht van het LOC (Landelijk Overleg Clientenraden) las over het project Radicale vernieuwing verpleeghuizen.  Het Ministerie van VWS werkt hierin samen met het LOC en geeft verpleeghuizen de ruimte om op hun eigen manier de zorg in samenspraak met hun clienten te organiseren. Dit doen zij onder andere door regels, externe protocollen en inkoopmodellen ter discussie te stellen.

Drie jaar lang mogen vier verpleeghuizen met behulp van het project radicaal anders samenwerken en organiseren. De verpleeghuizen zullen regels en belemmeringen tegenkomen waar niet direct een oplossing voor is. Alle problemen worden besproken en waar mogelijk opgelost.

Daarnaast mogen 25 zorgorganisaties meekijken in dit project. De organisaties krijgen onder andere een workshop: ´organiseren vanuit de relatie´. Tijdens de workshop kunnen de organisaties met elkaar een concreet probleem oplossen. Deze verpleeghuizen mogen ideeën van de andere vier in hun eigen onderneming overnemen. Ook komen zij  vier keer per jaar bijeen tijdens een grote bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij verder kunnen. Tevens zullen wetenschappers en het zorgkantoor aanwezig zijn. Eens per jaar is er een apart congres voor het onderwijs. Via een sociaal platform kunnen mensen ervaringen uitwisselen en bespreken welke veranderingen zijn doorgevoerd.

Zorggroep Oldael is enthousiast over dit project. Samenwerken totdat de ideale omstandigheden zijn gecreëerd: cliënten, mantelzorgers en professionals met elkaar samenwerken vanuit de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.

Het bestuur van Oldael heeft samen met een vertegenwoordiging van de cliëntenraden  overleg gehad met een van de projectleiders van het LOC.  Binnen de cliëntenraden wordt momenteel onderzocht welke consequenties dit project kan hebben voor de cliënten. Gedurende die tijd heeft Oldael in ieder geval een   plek kunnen reserveren als één van de 25 organisaties die bij het project actief mee mogen kijken.  Oldael brengt  u voor 15 oktober op de hoogte zij  deel uit gaan maken van dit project.

Lees hier meer over op www.loc.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag