Oldael

Zorgverlening

Bij Oldael  zijn er standaard 24/7 zorgmedewerkers aanwezig voor ongeplande en indirecte zorg of alarmering. Hoeveel  zorg u verder krijgt hangt af van waar u zich wettelijk op kan beroepen. Kijk hier voor een overzicht voor welke zorg u nodig heeft en waar u terecht kunt.

Krijgt u bijvoorbeeld zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz), dan ontvangt u zorg die past bij uw zorgprofiel. Heeft u een persoonsgebonden budget, dan kunt u hiermee zelf conform uw zorgindicatie persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding inkopen. U kunt uit eigen middelen ook extra zorg inkopen. Bij de aanvullende services ziet u de kosten voor het inkopen van extra zorg.

Oldael heeft in locatie Oldeslo een aparte vleugel met aangepaste voorzieningen en een tussendeur met cijferslot voor  cliënten met dementieproblematiek. Dit is een gesloten verpleegafdeling, waardoor bewoners zelden hoeven te verhuizen.

Eerstelijns verblijf (kortdurend)

Moet u herstellen na een ziekenhuisopname en heeft u verpleegkundige zorg en toezicht nodig? U bent welkom tijdelijk bij Oldael te verblijven voor uw herstel. Dit heet eerstelijns verblijf.

Het is mogelijk om kortdurend bij ons te herstellen als u een indicatie voor eerstelijns verblijf heeft. Als u geen indicatie heeft, betaalt u de  kosten voor wonen en zorg uit eigen middelen.

Langdurige zorg of ondersteuning

Heeft u langdurig zorg  nodig? Dan kunt u dit bij Oldael ontvangen als u over een indicatie WLZ beschikt. Wij bieden zorg in natura (ZIN), zorg via een volledig pakket thuis (VPT), of via het persoons gebonden budget (PGB).
Heeft u geen indicatie voor de WLZ, maar wel een indicatie voor wijkverpleging, dan kunt u wonen binnen Oldael en  zorg vergoed krijgen via de zorgverzekeringswet. Indien u bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd bent, dan verzorgen wij de facturatie met uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, dan kunt u onze zorgfactuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar die u vervolgens vergoedt (de website van uw zorgverzekeraar kan aangeven hoeveel u vergoed krijgt bij welke soort verzekering of u kunt dit navragen bij onze cliëntadviseur).

Als u alle kosten voor wonen, zorg en ondersteuning zelf bekostigt dan heeft u geen indicatie nodig. De prijzen voor  particuliere verzorging en verpleging kunt u vinden in de  prijslijst van de aanvullende diensten.

  • Gebruik de  Keuzehulp om uw mogelijkheden te bekijken.
  • Voor meer informatie over de zorgmogelijkheden bij Oldael kunt u natuurlijk ook terecht bij onze cliëntadviseur.
Logeeropvang

Kan uw mantelzorger even niet voor u zorgen of oppassen? Bijvoorbeeld vanwege vakantie of vrije dagen? Het is mogelijk tijdelijk bij Oldael te logeren. Dat kan zonder indicatie. In dat geval logeert u bij ons als particulier en betaalt u de kosten zelf. Het kan zijn dat uw verzekeraar logeeropvang vergoedt. Dat hangt af van uw polisvoorwaarden.

Logeermogelijkheid voor familie en vrienden

Ook familie of vrienden kunnen op particuliere basis logeren bij Oldael, bijvoorbeeld om samen een weekend of vakantie door te brengen. Stuur een mail naar de cliëntadviseur, om te ontdekken of er ruimte beschikbaar is.

Uw zorgverleners

Bewoners van Oldael maken gebruik van hun eigen, vertrouwde huisarts en andere zorg­verleners. De gesloten verpleegafdeling in Oldeslo heeft een behandelteam. Die bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag