Oldael

Zorgverlening

Krijgt u zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz), dan ontvangt u zorg die past bij uw zorgprofiel. U kunt uit eigen middelen ook extra zorg inkopen. Bij de aanvullende services ziet u de kosten voor het inkopen van extra zorg.

Eerstelijns verblijf (kortdurend)

Moet u herstellen na een ziekenhuisopname en heeft u verpleegkundige zorg en toezicht nodig? U kunt tijdelijk bij Oldael verblijven voor uw herstel. Dit heet eerstelijns verblijf. Uw huisarts kan u hiervoor een indicatie afgeven.

Als u geen indicatie heeft, betaalt u de kosten voor het verblijf en de zorg uit eigen middelen.

Langdurige zorg of ondersteuning

Heeft u langdurig zorg  nodig? Dan kunt u dit bij Oldael ontvangen als u over een indicatie WLZ beschikt. Wij bieden zorg in natura (ZIN) of zorg via een volledig pakket thuis (VPT).

Voor meer informatie over de zorgmogelijkheden bij Oldael kunt u natuurlijk ook terecht bij onze

cliëntadviseur.

Uw arts

Bewoners van de open afdelingen binnen Oldael zijn patiënt bij hun eigen huisarts. De gesloten verpleegafdeling in Oldeslo heeft een behandelteam. Die bestaat uit een Specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag