Oldael
Home Nieuws  Zwementie, zwemmen voor mensen met dementie

 Zwementie, zwemmen voor mensen met dementie

12 januari 2017

zwementieEen project dat al   enkele jaren bestaat en dat zo leuk is, dat we het  nu weer eens onder de aandacht willen brengen. Zwementie is een maatschappelijk initiatief, een participatieproject waarin jongeren/studenten (HBO en MBO) zwemmen met ouderen met dementie. De ouderen met dementie wonen nog thuis of verblijven inmiddels in een van de Haagse zorginstellingen.

Het project sluit aan bij het politiek en maatschappelijk streven waarbij, door middel van co-creatie en innovatieve verbindingen, een groter maatschappelijk nut wordt nagestreefd. Daarnaast werd in 2015 duidelijk hoezeer het project aansluit bij het actuele  beleid   van Staatssecretaris van Rijn, die in dat jaar opriep om meer jongeren te gaan betrekken bij de zorg voor mensen met dementie.

De doelstellingen van stichting Zwementie zijn erop gericht om mensen met een gediagnostiseerd dementieel beeld (begeleid) te laten zwemmen. De stichting tracht dat doel te bereiken door studenten (jongeren),  vrijwilligers en mantelzorgers actief bij het project te betrekken en te bewegen om als begeleider van de ouderen op te treden.

Wilt u meer weten over zwementie of iemand aanmelden? Bezoek dan de website:

 http://www.zwementie.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag